Het krantenmuseum is gehuisvest in een van de oudste woningen van Aken


Door zijn internationale flair is het museum in deze vorm uniek. ‘s Werelds grootse verzameling bevat tegenwoordig meer dan 200.000 exemplaren waaronder talrijke rariteiten zoals eerste edities, speciale edities en laatste edities, zowel van de Duitse als internationale pers uit alle windrichtingen.

In de jaren negentig moest het museum bijna zijn deuren sluiten, maar kon door het engagement van zijn vrijwilligers en de vereniging ter bevordering van het museum worden gered. De ommekeer kwam in 2006 toen het subsidieprogramma “Euregionale 2008” de mogelijkheid bood het Krantenmuseum her in te richten als locatie “Media” op de Route Charlemagne. Het pand, dat onder monumentenzorg staat, werd grondig gesaneerd en verruimd en de vaste collectie kreeg een nieuw gezicht. Een NewscafĂ©, een ruimte voor wisselende exposities en een didactische ruimte voor workshops, lezingen en evenementen ronden het aanbod van het museum af.

Op het binnenhof, dat tijdens zomermaanden voor gastronomische doeleinden wordt gebruikt, heeft men tijdens de renovatiewerkzaamheden talrijke sporen van de Romeinse en middeleeuwse geschiedenis van Aken gevonden, o.a. een in goede staat bewaard gebleven middeleeuwse kelder.